• 040-7800175
  • info@deboodschappenmand.nl

Welkom bij de Boodschappenmand Valkenswaard

De Boodschappenmand Valkenswaard heeft het bestrijden van (verborgen) armoede als hoofddoel. Een ander doel is het tegengaan van verspilling. We verstrekken voedsel aan diegenen die tijdelijk een netto-besteedbaar inkomen hebben onder vastgestelde normen.Het voedsel dat gratis door producenten, winkels en particulieren ter beschikking wordt gesteld, heeft de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet bereikt en wordt eerlijk verdeeld onder mensen die er “recht” op hebben. Diverse instanties leveren gegevens aan om er voor te zorgen dat onze gasten zo kort mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk, geen honger hoeven te lijden. Zelfredzaamheid en het gebruik maken van bestaande regelingen om weer op de rails te komen, spelen hierbij een grote rol. Ook hier heeft De Boodschappenmand Valkenswaard een doorverwijzende taak.

De Boodschappenmand Valkenswaard heeft het bestrijden van (verborgen) armoede als hoofddoel. Een ander doel is het tegengaan van verspilling.

We verstrekken voedsel aan diegenen die tijdelijk een netto-besteedbaar inkomen hebben onder vastgestelde normen.Het voedsel dat gratis door producenten, winkels en particulieren ter beschikking wordt gesteld, heeft de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet bereikt en wordt eerlijk verdeeld onder mensen die er “recht” op hebben. Diverse instanties leveren gegevens aan om er voor te zorgen dat onze gasten zo kort mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk, geen honger hoeven te lijden. Zelfredzaamheid en het gebruik maken van bestaande regelingen om weer op de rails te komen, spelen hierbij een grote rol. Ook hier heeft De Boodschappenmand Valkenswaard een doorverwijzende taak.

De Boodschappenmand Valkenswaard wordt gerund door (onbetaalde) vrijwilligers. Het beschikbaar hebben van een pand, het voldoen van de energierekening, verzekeringen en het beschikbaar hebben en houden van geschikt vervoer is helaas een niet geringe onkostenpost. Gelukkig kan de voedselbank een beroep doen op de gemeente, diverse sponsoren en zijn er gelukkig regelmatig spontane acties.

De Boodschappenmand Valkenswaard helpt ook cliënten uit de omliggende gemeentes die deze voorziening (nog) niet hebben. Ook wordt er nauw samengewerkt met andere voedselbanken in en buiten de regio. De Boodschappenmand Valkenswaard is georganiseerd in de regio Brabant-Zeeland en aangesloten bij Voedselbank Nederland.

De Boodschappenmand Valkenswaard bestaat sinds 2005 en stelt gratis consumptieartikelen ter beschikking aan huishoudens in Valkenswaard die financieel niet rond kunnen komen en moeten leven met een besteedbaar inkomen van enige honderden euro's per maand. De Boodschappenmand is een 100% vrijwilligersorganisatie die volledig afhankelijk is van giften van bedrijven en particulieren.

De Boodschappenmand kent enkele grondregels.
Onze hoofddoelstellingen zijn:

  • Tegengaan van verspilling van levensmiddelen
  • Tegengaan van armoede
  • Geen mensen in loondienst, 100% vrijwilligers
  • Er worden geen levensmiddelen ingekocht / verkocht

Downloads:

-  Jaarrekening 2016  / Jaaroverzicht 2016

-  Jaarrekening 2015 / Jaaroverzicht 2015

-  Jaarrekening 2014 / Jaaroverzicht 2014

-  Jaarrekening 2013 / Jaaroverzicht 2013