• 040-7800175
  • info@deboodschappenmand.nl

Voor wie?

Orchids

 

Wie kan er gebruik maken van voedselhulp?

Wie in aanmerking wil komen moet aan bepaalde criteria voldoen. Die hebben betrekking op het besteedbaar inkomen. Dat is het inkomen per maand na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, water, licht, verzorging en verzekeringen. Wat blijft er dan nog over voor voeding, kleding en dergelijke?

Voor een alleenstaande of voor de eerste volwassene van een huishouding ligt de grens bij €200,- per maand, voor de tweede volwassene bij €80,-. En voor kinderen t/m 18 jaar geldt €80,- per maand.